Моніторинг ущільнення (TOPSOIL (датчик) (FARM QA (автоматичний твердомір) - ТОВ “FRENDT”

Моніторинг ущільнення (TOPSOIL (датчик) (FARM QA (автоматичний твердомір)

Опис:

Сканування структури грунту TopSoil Mapper

В процесі роботи TopSoil Scaner виміряє електромагнітну провідність ґрунту на різних глибинах. Результати вимірювання залежать від щільності ґрунту, наявності вологи, наявності солей. Інтерпретація результатів відбувається в спеціалізованій програмі автоматично. Отримуємо карту відмінностей структури ґрунту.

Дана інформація необхідна для локалізації ділянок для подальшого обстеження і прийняття рішень.

Результати сканування:
– значення по структурі ґрунту на різних глибинах (по кожній котушці сканера);

– усереднене значення по відмінності структури ґрунту;
– показники вологозабезпечення;
– значення по глибині, на якій починаються ущільнення ґрунту;
– дані по оптимальній глибині для проведення рихлення.

Схема вимірювання твердості (ущільнення) ґрунту.
– Відбір проб ґрунту проводять відразу після збору врожаю. Вимірювання покаже ступінь твердості (ущільнення) ґрунту та необхідність використання зміни ґрунтообробітку перед початком нового сезону.

– Стерня культури не повинна заважати процесу відбору.
– Для виміру необхідно створити план-завдання для оператора машини, використовуючи електронний контур поля.
– За допомогою ГІС програм дана схема вимірювання створюється відповідно до замовлення. Є декілька варіантів завдання, найрозповсюдженіші – сітка 1, 3, 5, 10 гектар та зонально.
– Карта-схема зробить географічну прив’язку кожного виміру, в подальшому допоможе при отриманні результатів створити картограми твердості (ущільнення).
– Не рекомендовано вимір у промерзших та затоплених полях, не отримаємо якісні показники.