Створення тематичних карт (картограм) - ТОВ “FRENDT”

Створення тематичних карт (картограм)

Опис:

Після отримання даних агрохімічного аналізу результати заносяться у ГІС середовище, де за допомогою методу інтерполяції Крігінга табличні дані перетворюються у картограму по відповідному показнику елемента. По агрохімічній картограмі можна визначити зональність поля за показниками в ґрунті та підготувати Rx-карту (карту-завдання) техніки для диференційного внесення добрив.
В результаті ми отримуємо структуровані дані про:

  •  стан сільськогосподарських культур на всіх фазах розвитку рослин;
  •  стан забур’яненості полів;
  •  кількість біомаси рослин (ц/га) на всіх фазах розвитку сільськогосподарських культур;
  •  біологічну врожайність культур на кожному тестовому полі;
  •  господарську врожайність культур;
  •  типи ґрунтів на тестових ділянках;
  •  вміст ґумусу у ґрунті;
  •  площу тестових ділянок.

Це дає змогу виконувати технологічні операції у визначені терміни та можливість збільшити виробництво, зменшити собівартість продукції і зберегти навколишнє середовище.