Визначення бонітету ґрунтів

Опис:

Визначення бонітету ґрунтів є порівняльною оцінкою якості ґрунтів за їх основними природними властивостями. Бонітет ґрунтів суттєво впливає на врожайність сільськогосподарських культур. 

Бонітування ґрунтів проводиться за 100-бальною шкалою. Вищим балом оцінюються ґрунти з кращими властивостями, які мають найбільшу природну продуктивність.

Звичайно, показники фізико-хімічних властивостей ґрунтів не можуть служити за основу оцінки земель для значних територій, тому що кліматичні умови тут по-різному впливатимуть на врожайність, рівень розвитку продуктивних сил буде типовим лише для господарств одного кадастрового мікрорайону: активність гумусу та інших поживних речовин на однотипних ґрунтах у різних мікрорайонах буде неоднаковою.

Для визначення показників якості ґрунтів ріллі і розрахунку балів часткового бонітування приймаються три основні показники:

1) вміст гумусу в орному шарі і за генетичними горизонтами, %;

2) глибина гумусових горизонтів, см;

3) вміст фізичної глини, %.